Doelstelling actie BLKL:

 • Het promoten van lokaal kopen in de gemeente Bernheze middels aanschaf van cadeaubonnen (waardebonnen) die te besteden zijn bij de lokale ondernemers in Bernheze.

 • Ter ondersteuning van de actie; het opzetten van een loterij onder de kopers van vernoemde cadeaubonnen.

 • Ter ondersteuning van zorgmedewerkers in de gemeente Bernheze heeft de gemeente Bernheze een bedrag ter beschikking gesteld dat na de actie uitgekeerd wordt aan die zorgmedewerkers op basis van uitgebrachte stemmen door de kopers van de bonnen.

Duur van de actie BLKL:
 • De actie start formeel op 1 mei 2020 met de inwerkingtreding van de site: WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

 • De duur van de actie is voorzien op 10 weken na de start.

De cadeaubonnen van actie BLKL:
 • De bonnen zijn onderverdeeld in de volgende branches: Horeca, Kappers, Sport, Schoonheidssalon, Manicure/Pedicure, Mode, Kleine Detailhandel en Wonen&VrijeTijd.

 • De verkoop van cadeaubonnen dient als doel de lokale ondernemers te steunen.

 • Aan de verkoop zijn geen extra kosten verbonden, er is geen sprake van inhoudingen.

 • De koop van de bonnen kan geschieden door online aankoop via voornoemde website of door directe aanschaf bij afhaal- en verkooppunten.

 • Elke cadeaubon kent een waarde van € 10,-

 • De bonnen kunnen niet tegen contact geld ingewisseld worden bij de afhaal- en verkoopadressen en ook niet bij de aangesloten lokale ondernemers cq. winkeliers.

Geldigheidsduur van de Cadeaubonnen:

Het is de intentie van de organisatie om de cadeaubonnen als een tijdelijk wettig betaalmiddel (waardebon) te laten functioneren binnen de actie BLKL. De organisatie gaat ervan uit dat de bonnen dit jaar (2020) besteed zullen worden. Echter ook na de actie en na het einde van 2020 behouden de bonnen hun waarde. De organisatie zal einde 2020 een voorziening opnemen voor een bedrag van nog niet bestede cadeaubonnen.

Persoonsgegevens:

 • Bij het afhalen of aankoop van de cadeaubonnen wordt de koper gevraagd zijn naam en telefoonnummer in te vullen op daarvoor bestemde lijsten. Dit heeft te maken met de loterij voor kopers van de cadeaubonnen. De koper is

  niet verplicht zijn naam en telefoonnummer op te geven maar zonder die opgave kan de koper niet deelnemen aan de loterij die verbonden is aan de actie BLKL.

 • De bovenvermelde persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de vernoemde loterij en worden uitsluitend voor dat doel gebruikt en worden derhalve niet aan derden verstrekt .

 • De persoonsgegevens worden tijdens de actie BLKL zorgvuldig bewaard tot einde van de actie BLKL.

 • Alle persoonsgegevens worden na afloop van de actie BLKL vernietigd

 • De winnaars van de loterij worden uitgenodigd bij de zich daarvoor opgegeven lokale ondernemers hun prijs op te halen, waarbij die ondernemer een foto maakt van de prijswinnaar samen met een personeelslid van de betreffende ondernemer met als doel de foto, zonder naamsvermelding van de winnaar, te plaatsen in de social media en in de MooiBernhezeKrant. Dit tenzij de winnaar zelf aangeeft dat niet wenselijk te achten.